Test wysiłkowy EKG Warszawa


https://cardioteam.pl/uploads/images/Test_wysilkowy.jpg

Test wysiłkowy (próba wysiłkowa, wysiłkowe EKG) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala ocenić pracę serca w czasie wysiłku. Test wysiłkowy jest przydatny w rozpoznawaniu choroby wieńcowej, a także w ocenie skuteczności leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Pozwala on także ocenić wydolność fizyczną organizmu oraz umożliwia ocenę wydolności układu krążenia. Nad bezpieczeństwem i przebiegiem badania czuwa lekarz z doświadczeniem w wykonywaniu tego typu badań.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?
W dniu badania prosimy o:

  • Nie palenie papierosów 2 godziny przed badaniem;
  • Zjedzenie lekkiego posiłku co najmniej 2 godziny przed testem;
  • Przyjęcie zalecanych leków;
  • Wygodny strój;
  • Wygodne sportowe obuwie na zmianę;
  • Zgłoszenie się z pełną dokumentacją medyczną wraz z ostatnim EKG;
  • Zgłoszenie się ze skierowaniem na badanie z listą przyjmowanych leków.

JAK PRZEBIEGA BADANIE?
Test wysiłkowy trwa od kilku do kilkunastu minut.
Przed badaniem na skórze klatki piersiowej badanego, po jej odpowiednim przygotowaniu (po odtłuszczeniu skóry, po przetarciu skóry taśmą abrazyjną, ew. po wygoleniu włosów) umieszcza się elektrody w celu uzyskania zapisu EKG. Na ramię badanego zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.  Test wysiłkowy wykonuje się na bieżni w pozycji stojącej. Prędkość marszu (biegu) i kąt nachylenia bieżni zmienia się w trakcie trwania badania. Próbę wysiłkową przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca, wystąpieniu dolegliwości lub pojawieniu się zmian w zapisie EKG, będących wskazaniem do przerwania badania. Badanie przerywa się także w każdym przypadku na życzenie badanego. Po okresie wysiłku następuje faza odpoczynku, która standardowo trwa 6 minut, a pacjent cały czas jest monitorowany pod kątem EKG i ciśnienia tętniczego.

WARUNKI WYKONANIA TESTU:

Test wysiłkowy ze skierowaniem od lekarza – jeśli pacjent przedstawi skierowanie na to badanie, lekarz przeprowadzający badanie w pierwszej kolejności ocenia bezpieczeństwo wykonania testu, jeśli zostaną stwierdzone przeciwskazania do testu (nieunormowane ciśnienie tętnicze, zaostrzona choroba wieńcowa lub świeży zawał serca), lekarz wykonuje konsultację omawiając powstałe przeciwskazania i zalecając postępowanie w celu unormowania sytuacji i umożliwienia przeprowadzenia badania w innym terminie. Ze względu na poświęcony czas zawracana jest tylko część pobranej opłaty.

Test wysiłkowy bez skierowania od lekarza  – składa się z dwóch części: badania wstępnego, którego celem jest sprawdzenie czy nie ma przeciwskazań do wykonania badania (zbyt wysokie ciśnienie, ból w klatce itp.) i badania właściwego. Jeśli wystąpią przeciwskazania pacjent opłaca jedynie kwotę za badanie wstępne (zgodnie z cennikiem) i zapraszany jest na inny termin na wykonanie badanie (po ustąpieniu przeciwskazań).

MIEJSCE BADANIA:
Wszystkie badania wykonujemy w gabinecie specjalistycznym CardioTeam na ulicy Cichej 5 (Warszawa, Śródmieście).

OPIS URZĄDZENIA

CARDIOVIT MS-12 blue to unikalny moduł akwizycji sygnału EKG, który podnosi komfort pracy z pacjentem na wyższy poziom. Mimo rozmiarów nowoczesnego rejestratora holterowskiego, jest to kompaktowy, przenośny i niezależny od zasilania sieciowego 12-kanałowy elektrokardiograf.
Urządzenie jest niezmiernie łatwe w aplikacji praktycznie w każdych warunkach klinicznych. Nie trzeba już martwić się o długość kabla pacjenta, gdyż CARDIOVIT MS-12 blue może być zawsze w pobliżu pacjenta, a zarejestrowane dane trafiają bezprzewodowo do komputera. Dodatkowo potencjalne artefakty ruchowe zostały zminimalizowane dzięki bardzo lekkim kablom elektrodowym.

Więcej informacji o urządzeniu: Broszura Cardiovit MS-12 blue.pdf

Zgoda na zabieg: TestwysilkowyEKG_Zgoda.pdf