https://cardioteam.pl/uploads/images/stetoskop.png

Neurolog Warszawa

W przychodni CardioTeam w Warszawie od samego początku jej istnienia funkcjonuje Poradnia Neurologiczna, która opiera się o dwóch bardzo dobrych i doświadczonych neurologów pracujących w Warszawskich Klinikach Neurologicznych. CardioTeam prowadzi przyjęcia dla pacjentów prywatnie jak i dla ubezpieczonych w firmach takich jak Allianz, TU Zdrowie Saltu i Compensa. Każdy neurolog konsultujący w Poradni Neurologicznej zajmuje się leczeniem schorzeń obwodowego układu nerwowego oraz ośrodkowego układu nerwowego (mózgu). Nasi neurolodzy diagnozują i leczą schorzenia, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy.

Najczęstsze choroby leczone przez lekarzy neurologów to:

 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • krwotok śródmózgowy (udar mózgu),
 • zawał mózgu,
 • guzy np. oponiaki, glejaki,
 • urazy układu nerwowego (ból neuropatyczny),
 • uszkodzenia popromienne,
 • choroby genetyczne, np. choroba Wilsona,
 • zaburzenia nerwowo-skórne,
 • neuropatie obwodowe,
 • zespoły otępienne (np. choroba Altzheimera),
 • zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona),
 • choroby rdzenia kręgowego,
 • stwardnienie rozsiane,
 • stwardnienie zanikowe boczne (SLA),
 • padaczka,
 • migrena oraz zaburzenia snu.

Choroby neurologiczne zazwyczaj mają dramatyczny przebieg, zwłaszcza jeśli dotykają ośrodków kontrolujących podstawowe funkcje życiowe organizmu (krążenie, oddech). Mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne lub być powikłaniem innej choroby np. miażdżycę lub cukrzycę, które mogą się odbić na prawidłowym funkcjonowaniu mózgu.

Diagnostyka chorób układu nerwowego oparta jest na wywiadach i bardzo szczegółowym badaniu podmiotowym, oględziny budowy ciała, badanie głowy, kończyn, tułowia, badanie czucia, chodu, mowy itp., które jest podstawą diagnozy i prowadzenia dalszych badań. Dlatego też przeciętnie pierwsza wizyta u naszego neurologa trwa 60 minut.

Badania układu nerwowego, które przeprowadzamy w CardioTeam to USG Doppler Tętnic szyjnych oraz wewnątrzczaszkowych, a także tomografia komputerowa CT, KT, TK. Nasi specjaliści przeprowadzają również rozpoznania na podstawie innych zleconych badań – elektroencefalografi (EFG), elektromiografii (EMG), rezonansu magnetycznego, badania płynu mózgowo-rdzeniowego, a także badanie rtg, np. czaszki czy kręgosłupa.

Rejestracja on-line