https://cardioteam.pl/uploads/images/stetoskop.png

Przyjmuje
poniedziałek 16:00-19:30

Dr Tomasz Kryński

Opis Specjalizacji

Choroby wewnętrzne (2012), Kardiologia (2016)

Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń rytmu, wykonuje samodzielnie ablacje migotania przedsionków i arytmii tak komorowych jak i nadkomorowych.

Główne miejsce pracy

Od lat pracuje w zespole prof. Piotra Kułakowskiego w Klinice Kardiologii CMKP w szpitalu Grochowskim oraz w innych oddziałach kardiologii w całym kraju.

Rejestracja on-line