https://cardioteam.pl/uploads/images/thumb_stetoskop.png

Zapraszamy:

Poniedziałek 16:30-18:00
Środa 16:30-20:00
Czwartek 17:00-20:00

Badania wykonują:

Dr n. med. Ewa Makowska
Dr Tomasz Kryński
Dr Maria Referowska
Dr n. med. Aleksandra Czepiel

Arytmia - zaburzenia rytmu serca – migotane przedsionkówArytmia, to jedna z najczęstszych dolegliwości, z którymi zgłaszają się pacjenci do gabinetu kardiologicznego. Odczuwane zaburzenia rytmu serca mogą mieć charakter groźny lub łagodny. Obie formy powinny jednak zostać dokładnie zbadane aby specjalista mógł zaproponować odpowiednie leczenie prowadzące do ustąpienia dolegliwości.

Arytmia łagodna

Najczęściej pojawia się arytmia łagodna. Zwykle dotyczy osób młodych, pojawia się nagle, często w okresie przepracowania, przewlekłego stresu, braku systematycznego wysiłku fizycznego. Typowa charakterystyka takiej arytmii to odczuwanie przerw w biciu serca, nasilające się w godzinach wieczornych, w momencie zasypiania. Często prowadzi do bezsenności.  Łagodna arytmia zwykle jest wyciszona rano. Wraz ze wzrostem wysiłku fizycznego i codziennej aktywności dolegliwości pojawiają się ponownie na wieczór. Dolegliwości często nasilają się także po imprezach z nadmierną ilością alkoholu, po gorących dniach, kiedy występowało nadmierne pocenie się. Czasami ustępują po rozpoczęciu przyjmowania preparatów magnezu. Sporadycznie występują u ludzi, którzy po długiej przerwie rozpoczęli przygodę z siłownią, jednak nie towarzyszą dużym wysiłkom, a występują długo po zaprzestaniu ćwiczeń. Kolejną charakterystyczną grupą pacjentów, u których diagnozuje się arytmię, są osoby w trakcie dużych napięć emocjonalnych np. związanych z rozwodem. Dolegliwości zwykle mają charakter przejściowych, ale każdą arytmię również taką należy dokładnie  zdiagnozować i wdrożyć leczenie mające na celu łagodzenie jej objawów. Jeśli obserwujesz u siebie kołatanie serca, w jednej ze wspomnianych powyżej sytuacji, zgłoś się do specjalisty kardiologa.

Do podstawowych badań jakie można wykonać to:

  • EKG,
  • Badanie Holterowskie,
  • podstawowe badania krwi (jony, morfologia, mocznik, kreatynina, lipidogram),
  • ECHO serca.

Z dokumentacją warto odwiedzić kardiologa, aby wykluczyć groźną arytmię i otrzymać poradę, w tym ewentualną propozycję leczenia. Zwykle ten rodzaj arytmii nie wymaga stałego przyjmowania leków antyarytmicznych.

Arytmia groźna

Drugą grupę stanowią pacjenci chorujący na arytmię potencjalnie niebezpieczną. Dolegliwości wiążące się z tą chorobą mogą mieć bardzo różny charakter i powinny być ocenione przez kardiologa. Do sytuacji, które powinny skłonić do wizyty u kardiologa, to arytmia stymulowana wysiłkiem fizycznym, szczególnie jeśli prowadzi do zaburzeń świadomości, bólu w klatce piersiowej lub towarzyszy jej spocenie, drętwienie. Jeśli w takiej sytuacji wystąpiła utrata świadomości, pacjent wymaga pilnej konsultacji kardiologicznej. Na szczególną uwagę zasługują pacjenci z chorobami kardiologicznych, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, cukrzycą, osoby starsze. Jeśli u członków rodziny występowały nagłe zgony, czy zawały serca przed 50 rokiem życia, wówczas takie osoby powinny się przebadać.

Na wizytę kardiologiczną warto przynieść wymienione już wcześniej badania. Zwykle diagnostyka, w zależności od potrzeb, będzie rozszerzona o:

  • testy wydolnościowe,
  • badania elektrofizjologiczne serca,
  • badanie naczyń wieńcowych.

Wybierając kardiologa warto wówczas poszukać takiego, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca. Trzeba pamiętać że tak jak w każdej dziedzinie medycyny tak w kardiologii istnieje dość wąska specjalizacja.

Migotanie przedsionków

To specyficzna arytmia, którą potencjalnie można skutecznie leczyć. Objawia się początkowo napadami szybkiego i niemiarowego bicia serca, którym zwykle towarzyszy osłabienie, niepokój. Jednak u dużej części pacjentów występuje bezobjawowo, a jedynym śladem jaki obserwuje pacjent to informacja o arytmii wyświetlana na aparacie do mierzenia ciśnienia. Bardzo ważną kwestią jest uchwycenie migotania przedsionków w badaniu EKG. Można to zrobić po przez częste badania EKG lub wykonać badanie HOLTER EKG, najlepiej 3-dniowy.

Migotanie przedsionków jest potencjalnie groźną arytmią ze względu na możliwości wywołania udaru mózgu. W związku z tworzeniem się skrzeplin w przedsionku u pacjentów z napadami tego typu arytmii, bezwzględnie wymaga włączenia przeciwkrzepliwego. W celu zmniejszenia częstości napadów stosuje się leki antyarytmiczne lub można zaproponować zabieg ablacji migotania przedsionków w celu zlikwidowania problemu.

Na wizytę kardiologiczną warto przynieść następujące badania:

  • Holter EKG,
  • Badania krwi w tym: TSH (wykluczanie nadczynności tarczycy),
  • ECHO serca.
Wybierając kardiologa warto poszukać takiego, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, migotaniem przedsionków i ma dostęp do szpitala, w którym wykonuje się ablacje migotania przedsionków.