https://cardioteam.pl/uploads/images/historia.jpg

Historia przychodni


Historia gabinetu lekarskiego przy ulicy Cichej 5 sięga roku 1938.
Twórcą i założycielem gabinetu lekarskiego jest dr. Kazimierz Gotlib, 10 lat po ukończeniu studiów medycznych, około roku 1938 rozpoczął praktykę medyczną w wybudowanej przez siebie kamienicy przy ul. Cichej 5.
W okresie II wojny światowej gabinet zostaje  przeniesiony na pobliską ulicę Solec gdzie do wczesnych lat powojennych działał w ramach ogólnie dostępnych kas chorych, a prowadzony jest już przez małżeństwo lekarskie Zofię i Kazimierza Gotliba. W 1949 roku zostaje ponownie przeniesiony na ulicę Cichą 5 na 1 piętro do świeżo odbudowanej po zniszczeniach wojennych kamienicy. W tym okresie obok gabinetu funkcjonuje również aptek przygotowująca głównie leki homeopatyczne. W latach 50-tych apteka zostaje z dnia na dzień upaństwowiona przez ówczesne władze i już nigdy nie powraca na ulice Cichą. Gabinetowi Państwa Gotlibów udaje się przetrwać trudny okres i działa do 1976 roku.
W 1976 roku po przejściu na emeryturę, dr Kazimierz Gotlib przekazuje gabinet swojej córce Jadwidze Gotlib-Maciejewskiej, która z sukcesem prowadzi go do 2001 roku. W tym czasie kończy studia i zdaje egzaminy specjalizacyjne trzecie pokolenie lekarzy, którego reprezentantem jest syn dr Gotlib-Maciejewskiej, a wnuk założyciela dr Kazimierza Gotliba - dr n. med. Paweł Maciejewski. Do czasu powstania Lecznicy CardioTeam w gabinecie przyjmuje 4 lekarzy  - 3 kardiologów i neurolog.
W 2014 roku z inicjatywy dr Pawła Maciejewskiego powstaje idea rozbudowania gabinetu do pełno profilowej lecznicy specjalizującej się w chorobach sercowo-naczyniowych, ale również posiadającej specjalistów z innych dziedzin uzupełniających możliwości diagnostyczne i lecznicze jednostki. W 2015 roku po przeprowadzeniu gruntownego remontu lokalu na parterze kamienicy przy ul. Cichej 5 powstała nowoczesna przychodnia wyposażona w najnowszy sprzęt medyczny oraz skupiająca wybranych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
Zapraszamy Państwa – osobiście przekonajcie się jak tradycja łączy się z nowoczesną medycyną