e-Usługi


Przed opłaceniem e-Konsultacji proszę skontaktować się telefonicznie z recepcją w celu ustalenia możliwego terminu wizyty, następnie proszę opłacić wybierając odpowiedniego lekarza i wybrany typ wizyty

e-Recepta

Wystawienie recepty: 50,00 PLN
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 
e-Recepta zostanie wystawiona zgodnie z dokumentacją medyczną przychodni CardioTeam na 4 miesiące terapii.
E-recepta może być wystawiona pacjentom, którzy odbyli wizytę lekarską w ciągu ostatnich 12 miesięcy


e-Holter EKG

e-Holter (dostawa kurierem do domu pacjenta):
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 
e-Holter EKG po opłaceniu proszę o kontakt z recepcją przychodni CardioTeam w celu podania danych osobowych osoby badanej oraz wyznaczeniu adresu i terminu realizacji usługie-Konsultacje są realizowane za pomocą telekonferencji z zastosowaniem programu SKYPE lub telefonicznie. W trakcie takiej konsultacji zostanie zebrany wywiad chorobowy, zapoznamy się z wynikami badań (istotne badania można przesłać wcześniej mailem na adres recepcja@cardioteam.pl) zostaną wystawione e-recepty i opis wizyty. Dokumenty po wizycie mogą być przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

e-Konsultacja: Dr n. med. Paweł Maciejewski

e-Konsultacja: Dr n. med. Paweł Maciejewski:
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Prof. CMKP Dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec

e-Konsultacja: Prof. CMKP Dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec: 130,00 PLN
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Prof. CMKP Dr hab. med. Bronisław Bednarz

e-Konsultacja: Prof. CMKP Dr hab. med. Bronisław Bednarz: 130,00 PLN
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Dr Tomasz Słomski

e-Konsultacja: Dr Tomasz Słomski:
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Dr n. med. Aleksandra Czepiel

e-Konsultacja: Dr n. med. Aleksandra Czepiel:
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Dr n. med. Ewa Makowska

e-Konsultacja: Dr n. med. Ewa Makowska: Konsultacja kolejna wizyta: 130 PLN
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Dr Jarosław Góra

e-Konsultacja: Dr Jarosław Góra: 130,00 PLN
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Dr n. med. Grzegorz Witkowski

e-Konsultacja: Dr n. med. Grzegorz Witkowski: 150,00 PLN
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Dr n. med. Monika Załęska

e-Konsultacja: Dr n. med. Monika Załęska: Konsultacja kolejna wizyta: 130 PLN
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Dr Małgorzata Żurawska

e-Konsultacja: Dr Małgorzata Żurawska: Konsultacja kolejna wizyta: 130,00 PLN
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Dr n. med. Jadwiga Kłoś

e-Konsultacja: Dr n. med. Jadwiga Kłoś: 270,00 PLN
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Dr hab. n. med. Jacek Kądziela

e-Konsultacja: Dr hab. n. med. Jacek Kadziela:
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


e-Konsultacja: Dr Radosław Piątkowski

e-Konsultacja: Dr Radowsław Piątkowski: Konsultacja kolejna wizyta: 130,00 PLN
Wprowadź imię, nazwisko
i 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Inne uwagi:
 


Regulamin

Regulamin

§1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania usług i zakupu usług świadczonych przez Przychodnię CardioTeam sp. zoo, której głównym miejscem wykonywania działalności jest Warszawa, ul. Cicha 5 lok 1, 00-353 Warszawa, o nr NIP52-264-36-68, REGON: 363541826,
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Przychodnia CardioTeam posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych. Polityka może być udostępniona w siedzibie Poradni na każde żądanie pacjenta.

§2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia ("Zamówienie") jest Usługa albo Usługi obowiązujące w określonej formie w dniu wyboru przez pacjenta, dostępne pod adresem www.CardioTeam.pl
 2. Ceny poszczególnych usług, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku usług Przychodni CardioTeam ("Cennik"), dostępnym pod adresem: www.CardioTeam.pl.

§3

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług ("Zamawiający") dostępnych pod adresem: www.CardioTeam.pl w zależności od rodzaju wybranej usługi:
  1. wypełnienie odpowiedniego formularza związanego z wykonaniem przez Poradnię CardioTeam określonego rodzaju usługi na stronie www.CardioTeam.pl,
  2. Uzgodnienie usługi telefonicznie z recepcją pod telefonem znajdującym się na stronie www.CardioTeam.pl
  3. obligatoryjne lub opcjonalne dokonanie płatności poprzez przelewy24 lub osobiście w Przychodni CardioTeam.
  4. W przypadku usług odbywających się na miejscu w Przychodni Cardioteam zamówienie uważane jest za przyjęte do dyspozycji z chwilą otrzymania przez Przychodnię CardioTeam sp zoo:
   1. potwierdzenia z Przelewy24, o zaksięgowaniu płatności
   2. dokonania płatności w Przychodni.
   3. W przypadku usług wykonywanych on-line zamówienie uważane jest za złożone w chwili potwierdzenia dokonania zapłaty za Usługę lub Usługi od operatora Przelewy 24.

§4

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Usługi on-line:
  1. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności za Zamówienie za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej www.CardioTeam.pl systemu płatności elektronicznych. Po złożeniu zamówienia Zamawiający zostanie przekierowany na stronę internetową wybranego banku, w którym dokona płatności on-line. Za bezpieczeństwo transakcji odpowiada firma Przelewy 24 znajdująca się pod adresem https://www.przelewy24.pl/.
  2. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  3. Za dzień płatności uważany jest dzień otrzymania przez Przychodnię CardioTeam potwierdzenia dokonania zapłaty za Usługę lub Usługi od operatora Przelewy 24.
  4. Przychodnia CardioTeam uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane Zamówienie.
  5. Usługi świadczone na miejscu w Przychodni CardioTeam:
   1. Zamawiający może dokonać płatności jak w §4, pkt.1, a.
   2. Zamawiający może dokonać płatności na miejscu w Przychodni CardiTeam w formie gotówki lub karty.
   3. Umożliwiamy również płatność przelewem za wybrane usługi na nr konta 26 2030 0045 1110 0000 0418 9940. Realizujemy usługę, gdy przelew dotrze na konto na dzień przed realizacją wybranej usługi. Zamówienie uważane jest za złożone w chwili zaksięgowania wpłaty za zamówioną Usługę lub Usługi.

§5

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Usługi on-line:

 1. Po otrzymaniu należności, wybrany specjalista Przychodni CardioTeam zacznie realizacje wybranych usług według ustaleń:
  1. Konsultacji w gabinecie lekarskim w Przychodni CardioTeam.
  2. Przeprowadzenia wywiadu z Zamawiającym za pośrednictwem Skype lub przeprowadzenie wywiadu za pomocą rozmowy telefonicznej, w dogodnym dla obu stron terminie, uzgodnionym telefonicznie z recepcją CardioTeam.
  3. Po przez wystawienie elektronicznej recepty – usługa zarezerwowana jest jedynie dla pacjentów będących zarejestrowanych w przychodni i posiadających odpowiednią dokumentację medyczną w systemie elektronicznej dokumentacji przychodni CardioTeam. E-Recepty wystawiane są w celu zachowania ciągłości leczenia, maksymalnie na kolejne 4 miesiące terapii. Numer recepty lub zdjęcie/skan będą dostarczone za pomocą sms-a, mms-a, listu elektronicznego lub zostanie odebrany przez upoważnioną osobę w Przychodni CardioTeam w godzinach pracy. Zamawiający wyraża zgodę na taką formę otrzymania e-Recepty.
  4. Zamawiający zobowiązuje się do podania prawdziwych danych kontaktowych.
  5. Konsultacje interaktywne, ponieważ są usługami on-line stosowane są na własną odpowiedzialność.
  6. Forma komunikacji:
   1. Proponujemy możliwość zobaczenia się w wideo rozmowie na komunikatorze Skype, ponieważ w największym stopniu nawiązuje do bezpośredniego spotkania ze specjalistą.
   2. Alternatywnie proponujemy konsultacje telefoniczne.
   3. Akceptując regulamin wyrażam zgodę na leczenie, badania diagnostyczne i laboratoryjne oraz przetwarzanie moich danych osobowych uzyskanych w procesie leczenia a niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych przez CardioTeam Sp. z o.o., ul. Cicha 5 lok. 1 w Warszawie.
   4. Informacje techniczne:
    1. Dostęp do komputera.
    2. Stałe (szerokopasmowe) łącze internetowe. Korzystanie z dostępu do Internetu w telefonie komórkowym lub łącza radiowego może być niewystarczające.
    3. Warto zalogować się na stronie 5 minut przed godziną rozpoczęcia wizyty.
    4. Rozmowa internetowa prowadzona jest za pośrednictwem komunikatora Skype. Dla uniknięcia problemów technicznych, zalecamy wcześniej sprawdzić, czy posiadany sprzęt funkcjonuje prawidłowo.
    5. Termin rozmowy umawia się przez kontakt telefoniczny z recepcją Przychodni CardioTeam.

 

§6

ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający może odstąpić od Przedmiotu Zamówienia w terminie 14 dni od zakupu Usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Zamawiający składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z Przychodnią CardioTeam poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: recepcja@cardioteam.pl - przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Przedmiotu Zamówienia należy uznać dzień nadania oświadczenia- oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od Przedmiotu Zamówienia, Zamawiającemu zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Przychodnia CardioTeam otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od Przedmiotu Zamówienia.
 3. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatność, który jednak nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi opłatami.
 4. Wizytę należy odwołać nie później niż 48 godzin przed ustalonym terminem bez konieczności poniesienia kosztów. Po tym czasie uznajemy, że usługa została zrealizowana tak jakby odbyła się w ustalonym czasie.

§7

REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności Przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji ("Reklamacja").
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: recepcja@cardioteam.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia reklamacji, czyli daty otrzymania e-maila.
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji, Przychodnia CardioTeam poinformuje Zamawiającego poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą e-mailową o możliwości uzyskania rekompensaty w formie zwrotu kosztu zamówionej Usługi, za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia.
 5. W razie stwierdzenia przez Przychodnię CardioTeam, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Przychodnia CardioTeam poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia Reklamacji przez Zamawiającego, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

 

Dr n. med. Paweł Maciejewski

Prezes Zarządu Przychodni CardioTeam sp. zoo