https://cardioteam.pl/uploads/images/Zalewska_wynik.jpg

Przyjmuje
piątek 16:00-20:00

Dr Julita Zalewska

Wykształcenie/osiągniecia

Akademia Medyczna w Warszawie, dyplom w 2006r. Specjalizację z kardiologii  odbyła w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.  Na co dzień  zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną, wykonywaniem badań echokardiograficznych, testów wysiłkowych, opracowaniem badań holterowskich. Posiada akredytację indywidualną I stopnia w zakresie echokardiografii Sekcja Echokardiografii PTK

Opis Specjalizacji

kardiologia (2015)

Członkostwo

Od 2008 roku członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, obecnie również Sekcji Echokardiografii PTK

Zainteresowania zawodowe

Od początku pracy zawodowej związana z Odziałem Kardiologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Szczególne zainteresowania związane  w echokardiografią oraz diagnostyką nieinwazyjną i leczeniem chorób układu krążenia.

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Zakres usług

wykonywanie badań echokardiograficznych, wykonywanie testów wysiłkowych, konsultacje kardiologiczne,

 

Rejestracja on-line