https://cardioteam.pl/uploads/images/Slomski_wynik2.jpg

Przyjmuje
poniedziałek 15.00-19:00

 

Dr Tomasz Słomski

Wykształcenie/osiągniecia

Ceniony Kardiolog, na co dzień pracujący w Klinice Kardiologii CMKP, w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i w Pracowni ECHO. Zajmuje się diagnozowanie i leczeniem pacjentów z chorobą wieńcową oraz zawałami serca, ponadto zajmuje się diagnozowaniem i kwalifikowaniem do leczenia nabytych wad serca, wykonując badania ECHO/USG. Od lat praktykuje w kilku przychodniach kardiologicznych prowadząc pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, migotaniem przedsionków, niewydolnością krążenia. Charakteryzuje się wyjątkową starannością i dociekliwością w prowadzeniu procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Dzięki szerokim możliwościom diagnostycznym precyzyjnie stawia rozpoznanie i kieruje do odpowiedniego leczenia, w tym szpitalnego.

Opis Specjalizacji

kardiologia

Członkostwo

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz Sekcji Echokardiografii PTK.

Zainteresowania zawodowe

Zainteresowania zawodowe obejmują chorobę wieńcową, szczególnie z uwzględnieniem powikłań zawału serca oraz długoterminową opieką nad pacjentami z pozawałową niewydolnością serca.

Główne miejsce pracy

Pracownia Hemodynamiki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka, ul. Grenadierów 51/59 w Warszawie.

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Zakres usług

Konsultacje kardiologiczne, wykonywanie badań ECHO, kwalifikacja do koronarografii oraz PTCA. Opieka nad pacjentami z chorobą wieńcową, po zawale serca, z niewydolnością serca oraz z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami rytmu serca w tym migotaniem przedsionków.

 

Rejestracja on-line