https://cardioteam.pl/uploads/images/Lopatowska_Wynik.jpg

czwartek 14:00-18:00

piątek 13:00-19:00

Dr n. med. Paulina Łopatowska

Wykształcenie/osiągniecia

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dyplom 2012r. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologia odbywała w Klinice Kardiologii z OINK, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2016 roku na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej pt.: “Epidemiologia i postępowanie u chorych z migotaniem przedsionków ze szczególnym uwzględnieniem terapii przeciwkrzepliwej” na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Uczestniczka licznych warsztatów, szkoleń oraz konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu kardiologii. Współautorka 36 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych o łącznym Impact factor: 38.073 (punkty MNiSW: 660), a także 15 abstraktów i 2 rozdziałów w książce.

Opis Specjalizacji

Kardiologia (2020)

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (2013); członek Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej (2016) oraz Sekcji Echokardiografii (2017), European Society of Cardiology (2013); Association for Acute CardioVascular Care (2018)

Zainteresowania zawodowe

Szczególne zainteresowania związane w echokardiografią oraz diagnostyką nieinwazyjną i leczeniem chorób układu krążenia (zaburzeń rytmu serca, szczególnie migotania przedsionków, omdleń, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej oraz niewydolności serca), a także profilaktyka zawału serca i udaru mózgu. Aktywna uczestniczka licznych kursów z zakresu echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej (w tym szkolenia SEPTK) oraz dotyczących ciągłych terapii nerkozastępczych (FRESENIUS). W sferze zainteresowań istotne miejsce zajmuje również intensywna terapia kardiologiczna. 

Nagrody i wyróżnienia

2019 - I miejsce w konkursie „National Case Report Best Practice Sharing”
2019 - I miejsce w Sesji konkursowej „Blaski i cienie ITK, Mój największy sukces / koszmar na oddziale ITK” podczas VII Konferencji Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej
2018 - V miejsce w Sesji konkursowej „Blaski i cienie ITK, Mój największy sukces / koszmar na oddziale ITK” podczas VII Konferencji Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej
2013 - Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Zakres usług

Konsultacje kardiologiczne, wykonywanie badań echokardiograficznych i testów wysiłkowych.

Rejestracja on-line