https://cardioteam.pl/uploads/images/Wydra_Wynik.jpg

Przyjmuje
Piątek 15:00-20:00

Dr n. med. Wioletta Wydra

Wykształcenie/osiągniecia

Jestem absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyłam z wyróżnieniem w 2000 r., otrzymałam nagrodę Ministra Zdrowia. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na Oddziale Kardiologii Szpitala Wolskiego oraz w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Regularnie podnoszę kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. Jestem autorką wielu publikacji naukowych z zakresu kardiologii oraz współautorką rozdziałów w podręcznikach dla studentów uczelni medycznych. Zajmuję się również dydaktyką studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W marcu 2019 r. obroniłam pracę doktorską „Ocena zmienności załamka P w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego jako nowego wykładnika niedokrwienia mięśnia sercowego”.

Opis Specjalizacji

choroby wewnętrzne (2008) , kardiologia (2014)

Zainteresowania zawodowe

W obszarze moich zainteresowań znajduje się diagnostyka i leczenie chorób serca (zaburzeń rytmu, omdleń, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, niewydolności serca), a także profilaktyka zawału serca i udaru mózgu.

Zakres usług

konsultacje internistyczne i kardiologiczne, z uwzględnieniem profilaktyki chorób serca i naczyń, wykonywanie testów wysiłkowych

Rejestracja on-line