https://cardioteam.pl/uploads/images/piatkowski_wynik.jpg

Przyjmuje
czwartek 16:00-20:00

 

Dr n. med. Radosław Piątkowski

Wykształcenie/osiągniecia

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. 
Wieloletni pracownik na stanowisku adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2010 roku na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej zastosowania echokardiografii obciążeniowej w kwalifikacji chorych z wadą mitralną do operacji kardiochirurgicznych. Jest autorem/współautorem kilkudziesięciu prac naukowych, wykładowcą na wielu konferencjach i warsztatach naukowych. Współautor kilku podręczników z kardiologii. Współredaktor 14 wydawnictw multimedialnych z zakresu echokardiografii. Laureat 10 nagród naukowych i dydaktycznych Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Posiada akredytację indywidualną II stopnia Sekcji ECHO Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (nr EAI 290/2014).

Opis Specjalizacji

kardiologia (2011), choroby wewnętrzne (2006)

Członkostwo

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od wielu lat członek Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zainteresowania zawodowe

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów kardiologicznych, głównie z chorobą wieńcową, wadami serca oraz z nadciśnieniem tętniczym.
Specjalizuje się w zaawansowanej diagnostyce echokardiograficznej m.in. wad serca, kardiomiopatii i niewydolności serca. Wykonuje badania echo: przezklatkowe, przezprzełykowe, próby dobutaminowe, echo wysiłkowe, jak również badania śródzabiegowe.
Od 2005 roku wykładowca i prowadzący zajęcia na warsztatach echokardiograficznych organizowanych przez Klinikę Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Główne miejsce pracy

Centrum Kardiologii Józefów, Centrum Medyczne Kardiomed.
Współpraca z I Katedrą i Kliniką Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Zakres usług

Konsultacje kardiologiczne, kwalifikacje do zabiegów kardiochirurgicznych (w tym wad zastawkowych serca). Zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobą wieńcową, po zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca oraz po operacjach zastawkowych serca. Przeprowadza kwalifikacje kardiologiczne do operacji niekardiochirurgicznych (m.in. operacji naczyniowych, onkologicznych, brzusznych itd.).
Specjalizuje się w wykonywaniu całego spektrum badań echokardiograficznych.

Radosław Piątkowski - ZnanyLekarz.pl