https://cardioteam.pl/uploads/images/Maciejewski2017_wynik.jpg

Przyjmuję
środy 8:00-16:00
piatki 15:30-20:00
sobota 9:00-13:00

Dr n. med. Paweł Maciejewski

Wykształcenie/osiągniecia

Akademia Medyczna w Warszawie, dyplom 1995. Od początku pracy zawodowej związany z Kliniką Kardiologii CMKP, pracował na oddziale kardiologiczny, Sali intensywnej opieki kardiologicznej oraz w pracowni ECHO. Obecnie jest Kierownikiem Oddziału Kardiologii Inwazyjnej oraz Pracowni Hemodynamiki. zajmuje się wykonywaniem koronarografii i angioplastyk naczyń wieńcowych, od 2003 roku samodzielny operator, wykonał ponad 10 tysięcy zabiegów u chorych z zawałem serca jak i ze stabilną chorobą wieńcową.

Opis Specjalizacji

kardiologia (2008), choroby wewnętrzne II (2004)

Członkostwo

Od 1995 roku członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przez trzy kadencje członek zarządu Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Zainteresowania zawodowe

Od początku pracy zawodowej związany z Kliniką Kardiologii CMKP gdzie pełni funkcję adiunkta naukowo-dydaktycznego oraz zastępcy kierownika Pracowni Hemodynamiki. W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej. Od kilku lat prowadzi również szkolenia w zakresie wykonywania rotablacji naczyń wieńcowych, będąc certyfikowanym proktorem firmy Boston Scientific.

Główne miejsce pracy

Kierownik oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Pracownia Hemodynamiki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka, ul. Grenadierów 51/59 w Warszawie.

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Zakres usług

konsultacje kardiologiczne - Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, opieką nad pacjentami po zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym, profilaktyką choroby wieńcowej

kwalifikacja do leczenia inwazyjnego, ocena badania koronarograficznego na podstawie filmu CD, kwalifikacja do zabiegów poszerzania tętnic wieńcowych (PTCA) ze szczególnym uwzględnieniem leczenia trudnych zmian charakteryzujących się zwapnieniami, zwłóknieniami oraz pacjentów po leczeniu operacyjnym (CABG). Od wielu lat promuje stosowanie rotablacji w leczeniu trudnych zwężeń, prowadzi szkolenia dla kardiologów inwazyjnych w zakresie rotablacji.

 

Rejestracja on-line