https://cardioteam.pl/uploads/images/stetoskop.png

środa 16:00 - 20:00

Dr hab. n. med. Monika Budnik

Wykształcenie/osiągniecia

Na co dzień pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalizuje się w zaawansowanej diagnostyce echokardiograficznej, w tym ocenie chorych przed i po operacjach kardiochirurgicznych.
Posiada certyfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego potwierdzający umiejętność wykonywania badań echokardiograficznych oraz akredytację Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Tytuł doktora nauk medycznych obroniła z wyróżnieniem za pracę pt.: "Czynniki wpływające na rozpoznanie, przebieg kliniczny i rokowanie odległe u pacjentów z kardiomiopatią takotsubo".
Jeste autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jeste redaktorem jedynej w Polsce monografii dotyczącej zespołu takotsubo oraz koordynatorem ogólnopolskiego rejestru pacjentów z zespołem takotsubo (www.pol-tako.pl).

Opis Specjalizacji

Kardiologia

Członkostwo

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo Naczyniowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Swoje prace dotyczące echokardiografii prezentowała na kilkudziesięciu międzynarodowych kongresach kardiologicznych.

Zainteresowania zawodowe

Wybrane Publikacja

Budnik M, Kochanowski J, Piatkowski R, Peller M, Wojtera K, Gaska-Dzwonkowska M, Glowacka P, Karolczak P, Ochijewicz D, Opolski G. Comparison of Complications and In-Hospital Mortality in Female Patients with Takotsubo Syndrome and ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. J Womens Health (Larchmt). 2018 Dec;27(12):1513-1518.

Budnik M, Nowak R, Fijałkowski M, Kochanowski J, Nargiełło E, Piatkowski R, Peller M, Kucharz J, Jaguszewski M, Gruchała M, Opolski G. Sex-dependent differences in clinical characteristics and in-hospital outcomes in patients with takotsubo syndrome. Pol Arch Intern Med. 2020 Jan 31;130(1):25-30

Budnik M, Kucharz J, Wiechno P, Demkow T, Kochanowski J, Górska E, Opolski G. Chemotherapy-Induced Takotsubo Syndrome. Adv Exp Med Biol. 2018;1114:19-29

Budnik M, Kochanowski J, Piatkowski R, Kowalik R, Kochman J, Opolski G. Myocardial infarction with ST-segment elevation in old patient with history of takotsubo syndrome. J Geriatr Cardiol. 2018 May;15(5):376-378

Cammann VL, Szawan KA, Stähli BE, Kato K, Budnik M, Wischnewsky M, Dreiding S, Levinson RA, Di Vece, Gili S, Citro R, Bossone E, Neuhaus M, Franke J, Meder B, Jaguszewski M, Noutsias M, Knorr M, Heiner S, D'Ascenzo F, Dichtl W, Burgdorf C, Kherad B, Tschöpe C, Sarcon A, Shinbane J, Rajan L, Michels G, Pfister R, Cuneo A, Jacobshagen C, Karakas M, Koenig W, Pott A, Meyer P, Roffi M, Banning A, Wolfrum M, Cuculi F, Kobza R, Fischer TA, Vasankari T, Airaksinen KEJ, Napp LC, Dworakowski R, MacCarthy P, Kaiser C, Osswald S, Galiuto L, Chan C, Bridgman P, Beug D, Delmas C, Lairez O, Gilyarova E, Shilova A, Gilyarov M, El-Battrawy I, Akin I, Poledniková K, Toušek P, Winchester DE, Galuszka J, Ukena C, Poglajen G, Carrilho-Ferreira P, Hauck C, Paolini C, Bilato C, Kobayashi Y, Shoji T, Ishibashi I, Takahara M, Himi T, Din J, Al-Shammari A, Prasad A, Rihal CS, Liu K, Schulze PC, Bianco M, Jörg L, Rickli H, Pestana G, Nguyen TH, Böhm M, Maier LS, Pinto FJ, Widimský P, Felix SB, Braun-Dullaeus RC, Rottbauer W, Hasenfuß G, Pieske BM, Schunkert H, Borggrefe M, Thiele H, Bauersachs J, Katus HA, Horowitz JD, Di Mario, Münzel T, Crea F, Bax JJ, Lüscher TF, Ruschitzka F, Ghadri JR, Opolski G, Templin C. Age-Related Variations in Takotsubo Syndrome. JACC 2020 Apr 28;75(16):1869-1877

Budnik M, Kochanowski J, Piatkowski R, Wojtera K, Peller M, Gąska M, Głowacka P, Karolczak P, Ochijewicz D, Opolski G. Simple markers can distinguish Takotsubo cardiomyopathy from ST segment elevation myocardial infarction. Int J Cardiol. 2016 Sep 15;219:417-20

Budnik M. Parametry badania echokardiograficznego pomocne w kwalifikacji do zabiegu MitraClip. Folia Cardiologica 2016;11(5):487-490

Wischnewsky MB, Candreva A, Bacchi B, Cammann VL, Kato K, Szawan KA, Gili S, D'Ascenzo F, Dichtl W, Citro R, Bossone E, Neuhaus M, Franke J, Sorici-Barb I, Jaguszewski M, Noutsias M, Knorr M, Heiner S, Burgdorf C, Kherad B, Tschöpe C, Sarcon A, Shinbane J, Rajan L, Michels G, Pfister R, Cuneo A, Jacobshagen C, Karakas M, Koenig W, Pott A, Meyer P, Arroja JD, Banning A, Cuculi F, Kobza R, Fischer TA, Vasankari T, Airaksinen KEJ, Napp LC, Budnik M, Dworakowski R, MacCarthy P, Kaiser C, Osswald S, Galiuto L, Chan C, Bridgman P, Beug D, Delmas C, Lairez O, El-Battrawy I, Akin I, Gilyarova E, Shilova A, Gilyarov M, Kozel M, Tousek P, Winchester DE, Galuszka J, Ukena C, Poglajen G, Carrilho-Ferreira P, Hauck C, Paolini C, Bilato C, Prasad A, Rihal CS, Liu K, Schulze PC, Bianco M, Jörg L, Rickli H, Nguyen TH, Kobayashi Y, Böhm M, Maier LS, Pinto FJ, Widimský P, Borggrefe M, Felix SB, Opolski G, Braun-Dullaeus RC, Rottbauer W, Hasenfuß G, Pieske BM, Schunkert H, Thiele H, Bauersachs J, Katus HA, Horowitz J, Di Mario Carlo, Münzel T, Crea F, Bax JJ, Lüscher TF, Ruschitzka F, Ghadri JR, Templin C. Prediction of short- and long-term mortality in takotsubo syndrome: the InterTAK Prognostic Score. Eur J Heart Fail. 2019 Nov;21(11):1469-1472.

Budnik M, Kochanowski J, Zaleska M, Opolski G. Do older patients get takotsubo syndrome differently? J Geriatr Cardiol. 2019 Dec;16(12):909-910

Budnik M, Gawałko M, Gorczyca I, Uziębło-Życzkowska B, Krzesiński P , Kochanowski J Scisło P, Michalska A, Jelonek O, Starzyk K, Jurek A, Kiliszek M, Wożakowska-Kapłon B, Gielerak G, Filipiak KJ, Opolski G, Kapłon-Cieślicka A. Risk of left atrial appendage thrombus in patients with atrial fibrillation and chronic kidney disease. Cardiol J. 2020 Apr 27.

Budnik M, Parol G. Diagnostyka kardiomiopatii takotsubo. Folia Cardiologica 2015;10(1):58-64

Budnik M, Parol G. Rola badań obciążeniowych w diagnostyce niedomykalności zastawki mitralnej. Folia Cardiologica 2015; 10, 5: 380–385

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Zakres usług

wykonywanie badań echokardiograficznych z jednoczasową konsultacją kardiologiczną