https://cardioteam.pl/uploads/images/Smarz.jpg

Przyjmuję
wtorek 16:00-20:00

Dr hab. med. Krzysztof Smarż

Wykształcenie/osiągniecia

Akademia Medyczna w Lublinie, dyplom 1994. Na co dzień zastępca kierownika Pracowni Testów Wysiłkowych Oddziału Kardiologii Kliniki Kardiologi CMKP Szpitala Grochowskiego wykonuje badania echokardiograficzne, przezklatkowe i przezprzełykowe, testy wysiłkowe elektrokardiograficzne, ergospirometryczne.

Opis Specjalizacji

kardiologia (2005), choroby wewnętrzne II (2002)

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (Sekcja Echokardiografii, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Sekcja Krążenia Płucnego), European Society of Cardiology, European Association of Echocardiography, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, American Society of Echocardiography

Zainteresowania zawodowe

Temat rozprawy doktorskiej " Wpływ pozawałowego uszkodzenia prawej komory na wydolność wysiłkową pacjentów po przebytym zawale serca", liczne kursy krajowe i zagraniczne z zakresu echokardiografii i testów wysiłkowych, prezentacje na krajowych i zagranicznych kongresach kardiologicznych, publikacje w czasopismach naukowych.

Główne miejsce pracy

Oddział Kardiologii Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka, ul. Grenadierów 51/59 w Warszawie.

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim, rosyjskim

Zakres usług

Echo serca, test wysiłkowy, konsultacje kardiologiczne.

.

Rejestracja on-line