https://cardioteam.pl/uploads/images/Jadwiga Klos - internet .jpg

Przyjmuje
wtorek 13:00-19:00

Dr n. med. Jadwiga Kłoś

Wykształcenie/osiągniecia

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego w Warszawie.

W czasie studiów jako wolontariusz, po dyplomie  jako starszy asystent, związana z Zakładem Endokrynologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Pod kierunkiem prof. J. Tetera uczestniczyła w pracach i badaniach, dotyczących endokrynologii reprodukcji. Prowadziła nowatorskie w tym okresie oznaczanie hormonów w surowicy i krwi i ich rozdział chromatograficzny. Zainteresowania w zakresie endokrynologii kontynuowała w Klinice Endokrynologii CMKP, gdzie poza uczestniczeniem w pracy klinicznej prowadziła pracownię oznaczania hormonów  w krwi, do prowadzenia której wiedzę zdobyła podczas stypendialnego pobytu w Statens Seruminstytut w Kopenhadze, ale również współpracując z Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN/ prof. B. Barcikowski/.  Stopień doktora pod kierunkiem prof. W. Hartwiga uzyskała z zakresu endokrynologii, następnie przeszła jako starszy wykładowca w obrębie tej samej uczelni do nowopowstałej Kliniki Kardiologii CMKP. W Klinice kontynuowała zainteresowania endokrynologiczne w szerokim aspekcie chorób układu krążenia - szczególnie w odniesieniu do choroby wieńcowej, zawału serca, hypomagnezemii i etiologii zaburzeń hormonalnych u kobiet po zawale serca. Autorka prac i rozdziałów w podręcznikach w tym zakresie.

Opis Specjalizacji

Uzyskała pierwszy i drugi stopień z zakresu chorób wewnętrznych pod kierunkiem prof. Anny Kasperlik - Załuskiej. Wieloletni zastępca kierownika Kliniki Kardiologii CMKP i wieloletni ordynator Oddziału Zachowawczego w tej Klinice.

Członkostwo

Od początku pracy  związana z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym - 13 lat skarbnik i sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego /specjalne podziękowanie Przewodniczącego Zarządu Głównego/.

Następnie związana ze środowiskiem kardiologicznym - członek Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przez dwie kadencje sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Inicjatorka i założycielka trzeciej w Europie Sekcji Chorób Serca u Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - dwie kadencje jej przewodnicząca, nagrodzona statuetka za zaangażowanie w problemy chorób układu krążenia u kobiet . Jako członek czteroosobowej grupy w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym "Women in European Cardiology" – organizatorka aktywnej grupy przedstawicieli z 47 krajów Europy – współpracującej  z Komitetem  w tym zakresie. Opracowywała  Newsletter dla Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczący pozycji kobiet w środowisku kardiologicznym w Europie. Współorganizatorka kursu edukacyjnego w siedzibie Europejskiego Towarzystwa Kardiologiczne dotyczącego chorób układu krążenia u kobiet. Autorka opracowania dotyczącego występowania i leczenia nadciśnienia tętniczego  u Kobiet w Europie Środkowej. Ekspert w zakresie oceny znaczenia  hormonalnej terapii zastępczej w chorobach układu krążenia u kobiet.

Zakres usług

Całościowa ocena stanu zdrowia osoby badanej. Zarówno  będącej w poczuciu zdrowia jak i z problemami zdrowotnymi wymagającymi diagnostyki, włączenia albo weryfikacji leczenia.
Profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia z szerokim holistycznym spojrzeniem zarówno w zakresie kardiologii, interny jaki endokrynologii.

 

Rejestracja on-line