https://cardioteam.pl/uploads/images/kadziela_wynik.jpg

Przyjmuje:
środa 16:00-20:00

Dr hab. n. med. Jacek Kądziela

Hipertensjolog

Wykształcenie/osiągniecia

Akademia Medyczna w Warszawie, dyplom ukończenia 1997. Od początku pracy zawodowej związany z Instytutem Kardiologii w Warszawie – obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta  Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej.

Doktor habilitowany nauk medycznych - osiągnięcie naukowe pt. "Zastosowanie nowych metod inwazyjnych w diagnostyce i leczeniu wybranych postaci wtórnego i opornego nadciśnienia tętniczego".

Opis Specjalizacji

choroby wewnętrzne (2006), kardiologia (2010), hipertensjologia (2015)

Członkostwo

Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiej Asocjacji Interwencji Wieńcowych (EAPCI), Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Zainteresowania zawodowe

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów kardiologicznych, głównie z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym. Wykonuje koronarografie, pomiary stopnia zwęzenia tętnicy (tzw. cząstkowa rezerwa przepływu FFR) i zabiegi angioplastyki (tzw.”balonikowania”) naczyń wieńcowych z implantacją stentów, zarówno u pacjentów planowych jak i chorych  z zawałem serca. Ponadto zajmuje się leczeniem zabiegowym pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Jest osobą posiadającą największe w Polsce doświadczenie w wykonywaniu zabiegów cewnikowania żył nadnerczowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, w tym celu w 2011 roku odbył szkolenie w tym zakresie  na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen (Holandia), obecnie prowadzi szkolenia w innych ośrodkach hipertensjologicznych. Wykonuje również zabiegi angioplastyki i implantacji stentów do tętnic nerkowych oraz zabiegi denerwacji nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Współtwórca wieloośrodkowego Polskiego Rejestru Denerwacji Nerek (RDN-POL). Jako proktor firmy Medtronic prowadził szkolenia z zakresu wykonywania zabiegów denerwacji nerek w innych ośrodkach kardiologicznych w Polsce.

Poza praktyką zawodową obejmująca leczenie szpitalne i ambulatoryjne, prowadzi aktywną działalność naukową i dydaktyczną. W Instytucie Kardiologii w ramach kursów Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego prowadzi wykłady z zakresu diagnostyki i  leczenia choroby wieńcowej oraz nadciśnienia tętniczego. Bierze aktywny udział jako wykładowca na Kongresach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Postępy w Kardiologii Interwencyjnej” („Advances in Interventional Cardiology”) – najważniejszego polskiego czasopisma z zakresu kardiologii interwencyjnej.

Wyróżnienie w konkursie "Pulsu Medycyny" na największego innowatora w polskiej ochronie zdrowia za projekt "Wdrożenie innowacyjnej metody cewnikowania żył nadnerczowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w przebiegu pierwotnego hiperaldosteronizmu", 2017

Główne miejsce pracy

Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Wyróżnienie w konkursie "Pulsu Medycyny" na największego inowatora w polskiej ochronie zdrowia.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dla wyróżniającego się młodego badacza i klinicysty.

Rejestracja on-line

https://cardioteam.pl/uploads/images/Kadziela_Zloty_skalpeldyplomB.jpg https://cardioteam.pl/uploads/images/Kadziela_NAGRODA_PTNT2016.jpeg