https://cardioteam.pl/uploads/images/Makowska2017_wynik.jpg

Przyjmuję 
poniedziałek 16.30-18.00

Dr n med. Ewa Makowska

Wykształcenie/osiągniecia

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, dyplom lekarza otrzymała w 1988 r. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim; zdobywała doświadczenie pracując i dyżurując zarówno w części ogólnointernistycznej Oddziału jak i Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. W latach 1993-2013 asystent, a następnie po uzyskaniu w 2002 r. tytułu doktora nauk medycznych, adiunkt naukowo-dydaktyczny Kliniki Kardiologii CMKP Od 2007 r. kieruje Pracownią Kontroli Urządzeń Wszczepialnych (stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów). Wygłaszała wykłady z zakresu kardiologii ogólnej, arytmologii i elektrokardiografii na kursach specjalizacyjnych i doszkalających organizowanych przez CMKP oraz na kursach i krajowych sympozjach z zakresu elektrostymulacji serca. Od 2020 r współpracuje z portalem „Akademia Elektroterapii”, jest jednym ze stałych autorów działu „Zapisy IEGM” oraz autorką części pytań w dziale „Quizy”. Współautorka kilku publikacji naukowych oraz rozdziału w wydanym w 2022 r. podręczniku „Elektrokardiologia”.

Opis Specjalizacji

choroby wewnętrzne I st (1992), choroby wewnętrzne II st (1996), kardiologia (2000),

Członkostwo

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji  Elektrokardiologii
Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK oraz Sekcji Rytmu Serca PTK

Zainteresowania zawodowe

Na co dzień zajmuje się programowaniem kardiologicznych urządzeń wszczepialnych (stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz urządzeń resynchronizujących) a także elektrokardiografią standardową i holterowską.

Główne miejsce pracy

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, ul. Grenadierów 51/59 - Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Oddziału Kardiologii i Poradnia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych.

Zakres usług

konsultacje kardiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rytmu serca

 

Rejestracja on-line