https://cardioteam.pl/uploads/images/Makowska2017_wynik.jpg

Przyjmuję 
poniedziałek 16.30-18.00

Dr n med. Ewa Makowska

Wykształcenie/osiągniecia

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, dyplom lekarza otrzymała w 1988 r. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Kardiologii CMKP; zdobywała doświadczenie pracując i dyżurując zarówno w części ogólnointernistycznej Oddziału jak i Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. W latach 1993-2013 asystent, a następnie adiunkt naukowo-dydaktyczny Kliniki Kardiologii CMKP (wygłaszała liczne wykłady z zakresu kardiologii ogólnej, arytmologii i elektrokardiografii na kursach specjalizacyjnych i doszkalających organizowanych przez CMKP). Od 1995 r związana z Pracownią Zaburzeń Rytmu Serca. Od 2007 r. kieruje Pracownią Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów-Defibrylatorów; w tym okresie przedstawiła wiele wykładów na kursach i krajowych sympozjach z zakresu elektrostymulacji serca i elektrokardiologii sportowej. W 2014 r uzyskała Certyfikat Indywidualny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Specjalista Kontroli Kardiologicznych Urządzeń Wszczepialnych.

Opis Specjalizacji

kardiologia (2000), choroby wewnętrzne II st (1996), choroby wewnętrzne I st (1992)

Członkostwo

członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji  Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK oraz Sekcji Rytmu Serca PTK

Zainteresowania zawodowe

Jest wybitnym specjalistą od wszelkich zaburzeń rytmu serca od ich diagnostyki, leczenia farmakologicznego przez kwalifikację do leczenia inwazyjnego oraz wszczepienia stymulatora. Tak w Klinice jak i na Mazowszu, jeden za najlepszych specjalistów od zaburzeń rytmu serca. Na co dzień zajmuje się elektrokardiografią standardową oraz holterowska, programowaniem kardiologicznych urządzeń wszczepialnych (stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz urządzeń resynchronizujących). 

Główne miejsce pracy

Pracownia kontroli stymulatorów serca Kliniki Kardiologii CMKP Szpitala im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, ul. Grenadierów 51/59

Zakres usług

konsultacje kardiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rytmu serca

Ewa Makowska - ZnanyLekarz.pl