https://cardioteam.pl/uploads/images/stetoskop.png

Przyjmuje
środa 16:00-20:00

Dr hab. n. med. Beata Zaborska

Wykształcenie/osiągniecia

Akademia Medyczna w Warszawie, dyplom 1990. Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Klinice Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od 2004 kierownik Pracowni Echokardiografii Kliniki Kardiologii CMKP. Od 2009 indywidualna akredytacja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Opis Specjalizacji

kardiologia (2005), choroby wewnętrzne II (2000), choroby wewnętrzne I (1993)

Członkostwo

Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK oraz Sekcji Echokardiografii PTK.

Zainteresowania zawodowe

Od początku pracy zawodowej związana ze Szpitalem Grochowskim w Warszawie i Kliniką Kardiologii CMKP. Udział i koordynacja badań klinicznych. Stały udział i prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń na kursach doskonalących z zakresu echokardiografii organizowanych przez CMKP. Wykonywanie badań echokardiograficznych dla potrzeb klinicznych i badań naukowych (badania TTE, TEE, echokardiografia dobutaminowa, echokardiografia wysiłkowa, zaawansowane techniki oceny odkształcenia mięśnia serca). Kierowanie i współpraca w programach badawczych w ramach prac własnych i statutowych CMKP. Działalność dydaktyczna w ramach współpracy naukowej z Polską Szkołą Echokardiografii oraz Akademią Echoznawcy.

Główne miejsce pracy

Kierownik Pracowni Echokardiografii Kliniki Kardiologii Centrum   Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim, rosyjskim

Zakres usług

Konsultacje kardiologiczne, wykonywanie badań echokardiograficznych zgodnie z posiadaną indywidualną akredytacją Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

.

Rejestracja on-line