https://cardioteam.pl/uploads/images/Czepiel2017_wynik2.jpg

Przyjmuje
czwartek 17.00-20.00

Dr n med. Aleksandra Czepiel

Wykształcenie/osiągniecia

Ukończony II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, dyplom 1991r. Od początku pracy zawodowej związana z Oddziałem Kardiologii Szpitala Grochowskiego i Kliniką Kardiologii CMKP. Wcześniej pracowała i pełniła dyżury w części ogólno-internistycznej Oddziału (3 lata) jak i Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej (14 lat). W latach 1997-2013 asystent, a następnie adiunkt naukowo-dydaktyczny Kliniki Kardiologii CMKP. Prowadziła liczne wykłady z zakresu kardiologii ogólnej, leczenia arytmii serca, elektrokardiografii i elektroterapii na kursach specjalizacyjnych i doszkalających organizowanych przez CMKP. Obecnie związana z Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej - wykonuje zabiegi wszczepiania urządzeń stymulujących serce.

Opis Specjalizacji

kardiologia (2003), choroby wewnętrzne II st (1999), choroby wewnętrzne I st (1994)

Członkostwo

członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK oraz Sekcji Rytmu Serca PTK

Zainteresowania zawodowe

Elektroterapia - wszczepianie i kontrola urządzeń wszczepialnych: stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz urządzeń resynchronizujących. Elektrokardiografia standardowa oraz holterowska.

Główne miejsce pracy

Oddział Kardiologii Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, ul. Grenadierów 51/59

Zakres usług

konsultacje internistyczne i kardiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rytmu serca, kwalifikacje do zabiegów elektroterapii.

 

Rejestracja on-line