https://cardioteam.pl/uploads/images/Mazurek_wynik.jpg

wtorek 16:00-19:00

Dr hab. n. med. Tomasz Mazurek

Wykształcenie/osiągniecia

Akademia Medyczna w Warszawie, dyplom 1996. Od początku pracy zawodowej związany z Kliniką Kardiologii CMKP, pracował na oddziale kardiologicznym, Sali intensywnej opieki kardiologicznej oraz w Pracowni Hemodynamiki. W latach 2001 -2003 był na stypendium naukowym w Thomas Jefferson University w Filadelfii, USA, gdzie odbył szkolenie w zakresie kardiologii, kardiologii inwazyjnej oraz przygotował pracę doktorską, którą obronił po powrocie do Polski w 2005 roku w CMKP. Od 2008 roku rozpoczął pracę w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha, gdzie w 2017 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Zajmuje się wykonywaniem koronarografii i angioplastyk naczyń wieńcowych, wykonał ponad 8 tysięcy zabiegów u chorych z zawałem serca jak i ze stabilną chorobą wieńcową. Ponadto wykonuje przezskórne zabiegi strukturalne na sercu, m.in. zamykanie uszka lewego przedsionka, zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej i inne. Pełni ponadto dyżury hemodynamicznie w Szpitalu Medicover w Wilanowie.

Oprócz tego na co dzień prowadzi zajęcia ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Opis Specjalizacji

kardiologia (2011), choroby wewnętrzne II (2006)

Członkostwo

Od 1997 roku członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, od 2001 roku członek American Heart Association i American College of Cardiology. Od 2017 roku członek zarządu Sekcji Medycyny Sportowej PTK.

Zainteresowania zawodowe

Od początku pracy zawodowej związany z Kliniką Kardiologii CMKP, od 2008 z I Katedrą i Kliniką Kardiologii WUM, gdzie pełni funkcję adiunkta naukowo-dydaktycznego. Oprócz codziennych zajęć ze studentami bierze udział jako wykładowca w licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w zakresie etiologii zapalnej chorób serca oraz roli tkanki tłuszczowej w powstawaniu miażdżycy. Prowadzi również szkolenia w zakresie zamykania uszka lewego przedsionka.

Główne miejsce pracy

Adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, operator Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, ul. Banacha 1a w Warszawie.

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Zakres usług

konsultacje kardiologiczne - Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, opieką nad pacjentami po zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym, profilaktyką choroby wieńcowej, profilaktyką zakrzepowo-zatorową migotania przedsionków.

kwalifikacja do leczenia inwazyjnego, ocena badania koronarograficznego na podstawie filmu CD, kwalifikacja do zabiegów poszerzania tętnic wieńcowych (PTCA).

Kwalifikacja do zabiegów przezskórnego zamykania uszka lewego przedsionka u chorych z migotaniem przedsionków i przeciwskazaniami do leczenia przeciwkrzepliwego.

 

Rejestracja on-line