https://cardioteam.pl/uploads/images/stetoskop.png

Przyjmuje
(informacja w rejestracji)

Dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec

Wykształcenie/osiągniecia

Akademia Medyczna w Warszawie, dyplom 2000; doktorat 2005; habilitacja 2013
Pracę zawodową rozpoczął w 2000r jako asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii CSK AM w Warszawie przy ul. Banacha.  Od 2007r. pełni funkcję adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya, prowadził Poradnię Przeciwzakrzepową, pracował na Oddziale Kardiologicznym, Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Pracowni Echokardiograficznej oraz Pracowni Hemodynamiki zajmując się między innymi wykonywaniem koronarografii, angioplastyk oraz diagnostyką i leczeniem nadciśnienia płucnego.
Laureat wielu nagród indywidualnych i zespołowych Ministra Zdrowia i Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (d. Akademia Medyczna), w 2013 roku za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał elitarną Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Opis Specjalizacji

kardiologia (2012), choroby wewnętrzne (2007)

Członkostwo

Wieloletni członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiej Asocjacji Interwencji Wieńcowych (EAPCI), aktynie działający w Komisji Zagranicznej PTK oraz Sekcjach Krążenia Płucnego i Echokardiograficznej, członek Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK .

Zainteresowania zawodowe

Jest współautorem blisko 100 publikacji naukowych między innymi w takich pismach jak Circulation, European Heart Journal, European Respiratory Journal, Journal of the American College of Cardiology, Heart, Kardiologia Polska oraz około 20 rozdziałów w podręcznikach takich jak „Kardiologia sportowa”, „Wielka Interna. Kardiologia z elementami angiologii.” czy „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.” Prowadzi regularnie ćwiczenia i wykłady w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dla lekarzy różnych specjalności w ramach Konferencji i Warsztatów.

Główne miejsce pracy

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Zakres usług

Konsultacje kardiologiczne – z racji zainteresowań naukowych jest ekspertem w zakresie zakrzepicy oraz nadciśnienia płucnego, a ponadto specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, migotaniem przedsionków, niewydolnością serca i chorobą wieńcową; zajmuje się także patofizjologią wysiłku fizycznego oraz profilaktyką miażdżycy - szczególnie choroby wieńcowej i udaru mózgu. Kwalifikacja do koronarografii i operacji kardiochirurgicznych oraz konsultacje przed innymi zabiegami w tym ortopedycznymi, urologicznymi i ginekologicznymi.
Badania echokardiograficzne – ocena wad zastawkowych i aorty, funkcji skurczowej i rozkurczowej mięśnia serca oraz kardiomiopatii, diagnostyka nadciśnienia tętniczego i płucnego

 

Rejestracja on-line