USG - Doppler kończyn - tętniceCel badania:
Celem badania jest ocena funkcji tętnic kończyn badanego obszaru, np. kończyn dolnych. Jednak można to badanie przeprowadzić również oceniając układ naczyniowy kończyn górnych, jamy brzusznej, szyi. Badanie jest całkowicie bezbolesne, polega na przyłożeniu głowicy ultrasonograficznej do skóry i ocenie przepływu krwi metodą ultrasonograficzną z wykorzystaniem kolorowego dopplera.

Wskazania do badania
Umożliwia rejestrowanie prędkości przepływu krwi w badanych naczyniach oraz wykrywanie zmian patologicznych takich jak: zwężenia lub niedrożności tętnic. Pomocne jest w diagnozowaniu i leczeniu miażdżycy tętnic, zatorach i niedokrwieniu kończyn dolnych.
Wynik badania przekazywany jest w formie opisu od razu po badaniu.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania i wykonywane jest u pacjentów dorosłych, jest bezbolesne, może być powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjenta na szkodliwe czynniki.