http://cardioteam.pl/uploads/images/stetoskop.png

Przyjmuje
czwartek 16:30-20:00

Psycholog Warszawa

Każda choroba jest sytuacją trudną i stresującą. Depresja u pacjentów kardiologicznych występuje 3-4 razy częściej niż u osób zdrowych. Zwykle wiąże się ona z objawami problemów kardiologicznych, a więc bólem w klatce piersiowej, kołataniem serca, czy zaburzeniami rytmu serca. Problemy mogą być także następstwem przebytych operacji – po przeszczepie, po zawale serca. Swoistość problemów psychologicznych pacjentów kardiologicznych wynika głównie ze stresu, a także przebiegu choroby. Objawy chorób kardiologicznych wywołują negatywne reakcje emocjonalne, które często zwrotnie wpływają na ich nasilenie. Równie często problemy psychologiczne związane są z wymaganiami jakie stawiane są przed pacjentami w związku z leczeniem i rehabilitacją. Te bowiem niejednokrotnie wymagają aktywnego udziału chorego, a także zmiany jego dotychczasowego stylu życia.

Najczęstszym problemem psychologicznym pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego są reakcje emocjonalne — lęk i depresja, uczucie zagrożenia życia, strach przed bólem, czy niepewność co do własnej przyszłości.Choroba powoduje destrukcyjne zmiany w obrazie własnej osoby i samoocenie. Niekorzystne zmiany dotykają pacjentów również w sferze życia społecznego, między innymi poprzez dostrzeganie mniejszych możliwości funkcjonowania i realizacji celów życiowych oraz utraty sprawności fizycznej.

Rehabilitacja kardiologiczna, a także pomoc psychologiczna, to działania które mają na celu modyfikację przyczyn leżących u podłoża choroby, stworzenie optymalnych warunków fizycznych, psychicznych i społecznych w celu umożliwienia choremu utrzymania lub powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Praca psychologa polega za obniżeniu napięcia, leku, wskazania pacjentowi możliwości kontroli i wpływu na dalszy przebieg choroby.

Jeśli obserwują Państwo u siebie lub swoich bliskich objawy takie jak:

  • lęk
  • uczucie zagrożenia i strachu
  • smutek, przygnębienie, pesymizm,
  • brak możliwości przeżywania radości, przyjemności,
  • utrata dotychczasowych zainteresowań,
  • złość lub poczucie krzywdy, żal,
  • trudność w zaakceptowaniu choroby lub leczenia ,

zachęcamy do umówienia się na konsultację psychologiczną, w trakcie której zostanie określony indywidualny problem Pacjenta i opracowany cel i plan oddziaływań terapeutycznych.