http://cardioteam.pl/uploads/images/Szlufik_wynik.jpg

Przyjmuje
czwartek
(prosimy o kontakt z recepcją)

Dr Stanisław Szlufik

Wykształcenie/osiągniecia

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Staże zagraniczne: The University Medical Center Groningen - Department of Neurology.
Studia podyplomowe: Menedżer Badań Naukowych i Projektów Rozwojowych (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 2011-2012), Praktyczne metody statystyczne (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 2011-2012), Koordynator Transplantacyjny (Warszawski Uniwersytet Medyczny 2015).
Praca naukowa: obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na tempo progresji choroby Parkinsona w obserwacji długoterminowej”. Dotychczas autor ponad 20 artykułów naukowych i 1 rozdziału do monografii, spośród których większość to prace dostępne w piśmiennictwie zagranicznym. Wykonawca grantów naukowych pozyskanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.

Opis Specjalizacji

Neurologia (2017)

Zainteresowania zawodowe

- diagnostyka, monitorowanie oraz modyfikacje leczenia u chorych ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, atypowe zespoły parkinsonowskie) oraz innymi zaburzeniami ruchowymi (w tym dystonie, drżenie samoistne, drżenie polekowe i inne)
- prowadzenie pacjentów po operacjach głębokiej stymulacji mózgu: programowanie elektrod systemów Medtronic, St Jude Medical, Boston Scientific (po wcześniejszej informacji przekazanej w recepcji ośrodka)
- leczenie schorzeń neurologicznych (w tym migreny przewlekłej) toksyną botulinową: ponad 4-letnie doświadczenie w programach lekowych dystonii ogniskowej, jak również w leczeniu spastyczności kończyn górnych i dolnych, ślinotoku i w innych mniej częstych zastosowaniach.
- leczenie pacjentów z dolegliwościami bólowymi (bóle głowy, schorzenia kręgosłupa)
- wizyty kontrolne u pacjentów po przebytych udarach mózgu, w tym rozważanie wskazań do leczenia toksyną botulinową
- leczenie długoterminowe pacjentów z padaczką, jak również monitorowanie pacjentów z innymi schorzeniami neurologicznymi, w tym ze stwardnieniem rozsianymi, neuropatiami i in.

Główne miejsce pracy

Klinika Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Mazowiecki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, Warszawa

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Zakres usług

Konsultacje neurologiczne i programowanie elektrod systemów Medtronic, St Jude Medical, Boston Scientific