http://cardioteam.pl/uploads/images/Kumala_wynik.jpg

Przyjmuje
piątek 11:00-14:00

Dr n. med. Zofia Szczeklik-Kumala

Diabetolog

Wykształcenie/osiągniecia

Absolwentka (1990) Akademii Medycznej w Warszawie, I Wydziału Lekarskiego. Do 2014 – praca  w tym samym ośrodku – obecna nazwa: Klinika Chorób Wewnętrznych,  Diabetologii i Endokrynologii w Warszawie (Szpital Bródnowski).

Opis Specjalizacji

diabetologia (2004); choroby wewnętrzne II (2002); choroby wewnętrzne I (1994)

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Zainteresowania zawodowe

Udział w zjazdach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa do Badań nad Cukrzycą (EASD). Wcześniejsza praca zawodowa obejmowała również kształcenie lekarzy, w tym lekarzy specjalizujących się w diabetologii oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Autorka wielu publikacji w czasopismach krajowych oraz wielu referatów wygłaszanych podczas konferencji krajowych o charakterze naukowo-dydaktycznym.

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Zakres usług

Leczenie pacjentów z różnymi typami cukrzycy: w tym z cukrzycą typu 1, cukrzycą typu 2, cukrzycą posterydową, cukrzycą ciążową, cukrzycą w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, cukrzycą u osób z nowotworem trzustki oraz rzadziej występującymi innymi typami cukrzycy jak  LADA,  MODY,  a także cukrzycą z towarzyszącą przewlekłą chorobą nerek. Ponadto, leczenie  pacjentów z powikłaniami cukrzycy: mikroangiopatią - retinopatią, nefropatią, neuropatią, w tym z polineuropatią obwodową; makroangiopatią – np. chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych. Wykorzystanie w pracy najnowszych osiągnięć dotyczących farmakoterapii cukrzycy, jej powikłań oraz chorób towarzyszących. Szczególny nacisk na edukację terapeutyczną pacjentów w zakresie cukrzycy, w tym prowadzenie przez chorych samokontroli cukrzycy.
Diagnozowanie i monitorowanie pacjentów ze stanem przedcukrzycowym (prediabetes) czyli z nieprawidłową tolerancją glukozy i/lub nieprawidłową glikemią na czczo. Diagnozowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej u osób z grup ryzyka cukrzycy, w tym u kobiet z zespołem policystycznych jajników, czy osób obciążonych rodzinnym występowaniem cukrzycy. Diagnozowanie osób z podejrzeniem hipoglikemii reaktywnych.

Ważne informacje dla Pacjenta:

Test obciążenia 75g glukozy - przygotowanie do badania