http://cardioteam.pl/uploads/images/Trochimczuk_wynik.jpg

Przyjmuje
czwartek 16:00-19:00

dr n. med. Marcin Trochimczuk

Chirurg naczyniowy

Wykształcenie/osiągniecia

W 1991 r. ukończył Warszawską Akademię Medyczną i rozpoczął pracę w II Katedrze i Klinice Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie. Jest współautorem blisko 40 doniesień naukowych na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz publikacji dotyczących chirurgii naczyniowej. W 1999 roku obronił wyróżnioną pracę doktorską. W tym samym roku zdał egzaminy specjalizacyjne drugiego stopnia z Chirurgii Ogólnej, także z wyróżnieniem. W następnych latach zajmował się głównie chirurgią naczyniową oraz flebologią, co pozwoliło na uzyskanie specjalizacji z Chirurgii Naczyniowej. Pracował jako adiunkt w II Katedrze i Klinice Chirurgii AM w Warszawie, prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów.

Opis Specjalizacji

Chirurgia naczyniowa (2007), Chirurgia ogólna II st (1999), Chirurgia ogólna I st (1994)

Członkostwo

Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, a także Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Zainteresowania zawodowe

Zajmuje się przede wszystkim chirurgią naczyniową, a zwłaszcza flebologią zabiegową. Konsultuje chorych i od lat wykonuje badania USG- Doppler. Wykonuje operacje przy użyciu wewnątrznaczyniowego lasera oraz klasyczne metodą Millera (haczykową). Stosuje także skleroterapię piankową jako uzupełnienie metod operacyjnych.

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim

Zakres usług

Konsultacje chirurgiczne głównie w zakresie chirurgii naczyniowej. Badania USG – Doppler.