http://cardioteam.pl/uploads/images/Szacka_wynik.jpg

Przyjmuje 
środa 9.00-14.00

Dr n. med. Katarzyna Szacka

Wykształcenie/osiągniecia

Akademia Medyczna w Warszawie, dyplom 2006. Na co dzień w Klinice Neurologii gdzie zajmuje się badaniami dopplerowskimi tętnic dogłowowych i  tętnic wewnątrzczaszkowych  oraz udzielaniem konsultacji w Poradni Chorób Mięśni SPCSK.

Opis Specjalizacji

Neurologia (2015)

Zainteresowania zawodowe

Od początku pracy w Klinice Neurologii przedmiotem zainteresowania było zastosowanie badań radiologicznych (ultrasonografii, scyntygrafii) w diagnostyce schorzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego. W 2009r., uzyskała certyfikat w zakresie wykonywania badań dopplerowskich tętnic zewnątrzczaszkowych, a w 2010r. tętnic wewnątrzczaszkowych. Od 2010 r. zajmuje się scyntygraficzną oceną dysfagii w chorobach nerwowo-mięśniowych. Od 2015 r. bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym związanym z chorobą neuronu ruchowego. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Główne miejsce pracy

Klinika Neurologii oraz Poradnia Chorób Mięśni Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a w Warszawie.