http://cardioteam.pl/uploads/images/Makowska2017_wynik.jpg

Przyjmuję 
poniedziałek 16.30-18.00

Dr n med. Ewa Makowska

Wykształcenie/osiągniecia

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, dyplom lekarza otrzymała w 1988 r. Od początku pracy zawodowej związana z obecnym Oddziałem Kardiologii Szpitala Grochowskiego; zdobywała doświadczenie pracując i dyżurując zarówno w części ogólnointernistycznej Oddziału jak i Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. W latach 1993-2013 asystent, a następnie adiunkt naukowo-dydaktyczny Kliniki Kardiologii CMKP (wygłaszała liczne wykłady z zakresu kardiologii ogólnej, arytmologii i elektrokardiografii na kursach specjalizacyjnych i doszkalających organizowanych przez CMKP). Od 1995 r związana z Pracownią Zaburzeń Rytmu Serca. Od 2007 r. sprawuje opiekę merytoryczną nad Pracownią Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów-Defibrylatorów; w tym okresie przedstawiła kilka wykładów na kursach i krajowych sympozjach z zakresu elektrostymulacji serca i elektrokardiologii sportowej. W 2014 r uzyskała Certyfikat Indywidualny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Specjalista Kontroli Kardiologicznych Urządzeń Wszczepialnych. 

Opis Specjalizacji

kardiologia (2000), choroby wewnętrzne II st (1996), choroby wewnętrzne I st (1992)

Członkostwo

członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji  Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK oraz Sekcji Rytmu Serca PTK

Zainteresowania zawodowe

Elektrokardiografia standardowa oraz holterowska, programowanie kardiologicznych urządzeń wszczepialnych (stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz urządzeń resynchronizujących).  

Główne miejsce pracy

Oddział Kardiologii Szpitala Grochowskiego m. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, ul. Grenadierów 51/59 

Zakres usług

konsultacje kardiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rytmu serca