http://cardioteam.pl/uploads/images/Potocka2017_wynik.jpg

Przyjmuje
poniedziałki 15:30-19:00

Dr Joanna Potocka

Wykształcenie/osiągniecia

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni pracownik klinik kardiologicznych szpitali warszawskich (m.in szpital MSWiA, Instytut Kardiologii), gdzie zajmowała się diagnostyką nieinwazyjną i leczeniem oraz rehabilitacją pacjentów z różnymi schorzeniami kardiologicznymi. Jest współautorką prac naukowych i wykładowcą na kursach specjalizacyjnych. Od 2006 r pracuje w Centrum Kardiologii przy ulicy Płowieckiej 37 (dawne nazwy C.K.Anin, C.K.Allenort)  specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i chorobą wieńcową.

Opis Specjalizacji

specjalizacja w zakresie kardiologii w 1996r; specjalizacja II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych w 1992r

Członkostwo

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w tym Grupy Roboczej Epidemiologii, Prewencji, Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku), Sekcji Rytmu Serca, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK.

Zainteresowania zawodowe

Diagnostyka nieinwazyjna (testy wysiłkowe EKG, ergospirometryczne i scyntygraficzne, Holter EKG i długoterminowa rejestracja EKG) oraz leczenie pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym. Rehabilitacja pacjentów po przebytych zawałach i operacjach. Odrębności chorób serca u kobiet. Fizjologia wysiłku i ocena zdolności do uprawiania sportu.

Zakres usług

Konsultacje kardiologiczne, EKG, test wysiłkowy, Holter.