http://cardioteam.pl/uploads/images/Malek2017_wynik.jpg

Przyjmuje
czwartek 13:30-16:00

Dr hab. n. med. Łukasz Małek

Wykształcenie/osiągniecia

Akademia Medyczna w Warszawie, dyplom 2005, uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w 2009 roku oraz doktora habilitowanego nauk medycznych w 2014 roku  w Instytucie Kardiologii w Aninie. Wybitny specjalista w dziecinie diagnostyki i leczenia chorób serca, choroby wieńcowej, kadiomiopatii, nadciśnienia tętniczego, wad serca. Specjalizuje się w analizowaniu badań rezonansu magnetycznego serca (najwyższy 3 stopień kompetencji wg Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego we wszystkich wskazaniach kardiologicznych). Badania rezonansu magnetycznego wykonuje u dorosłych i dzieci w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (najnowszy aparat 3T Skyra firmy Siemens) przy ul. Źwirki i Wigury 63a w Warszawie.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Naukowa roku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) za osiągnięcia w dziedzinie kardiologicznego rezonansu magnetycznego udokumentowane znaczącymi publikacjami
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „START“
I Nagroda „Young Researcher Award“ Fundacji „SCOPUS-Perspektywy“
II Nagroda Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – Young Investigators Award – Thrombosis w czasie Kongresu ESC w Wiedniu.

Opis Specjalizacji

kardiologia (2013)

Członkostwo

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (od 2004 roku)
Członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (w kadencji 2011-2016 rok)
Przewodniczący Komisji ds. E-learningu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w kadencji 2011-2013 rok)
Członek zarządu Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w kadencji 2011-2013 rok)
Członek Grupy Roboczej ds. Rezonansu Magnetycznego Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (od 2010 roku)

Zainteresowania zawodowe

W latach 2007-2015 pracownik Instytutu Kardiologii w Warszawie, gdzie w latach 2013-2015 pełnił funkcję adiunkta naukowo-dydaktycznego w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej. Był jedną z osób zakładających Pracownię Rezonansu Magnetycznego w Instytucie Kardiologii w 2008 roku. Od tego czasu wykonuje i ocenia badania rezonansu magnetycznego serca. Tego zagadnienia dotyczyła jego praca habilitacyjna p.t.:  „Zastosowanie rezonansu magnetycznego w wybranych chorobach sercowo-naczyniowych”.
Dodatkowe szczególne pole zainteresowań to kardiologia sportowa, którą interesuje się zawodowo i osobiście. Biega regularnie, uczestniczy w maratonach i ultramaratonach górskich. Ukończył m.in. Trans Grancanaria 125 km, Bieg Ultra Granią Tatr 72 km, Bieg 7 Dolin 64 km, Zimowy Ultramaraton Karkonoski 53 km, Ultra Vals d'Aneu 42 km oraz maratony uliczne w Warszawie i w Krakowie.
Inne pola zainteresowań zawodowych: kardiomiopatia przerostowa (kilka lat pracy w największej w Polsce Poradni Kardiomiopatii Przerostowej), leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe (doktorat i wiele prac naukowych dotyczących tego zagadnienia).

Lekarz udziela porad również w języku

angielskim, włoskim

Zakres usług

konsultacje kardiologiczne,
kardiologia sportowa,
kwalifikacja do badań rezonansu magnetycznego serca,
interpretacja badań rezonansu magnetycznego serca.